Praktische bestuurskunde

Ruim tien jaar ben ik werkzaam als bestuurskundig onderzoeker (gepromoveerd in 2010), verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van Tilburg University en de Rekenkamercommissie Zundert. In mijn onderzoek verbind ik wetenschap en (bestuurs)praktijk. Mijn inhoudelijke expertise richt zich op lokaal bestuur en populisme.

Montesquieu building

Momenteel bezig met:

  • Een boek over innovatief lokaal bestuur
  • Evaluatie van de gemeentelijke verkiezingscampagne Meierijstad

Inmiddels verschenen: