Naar een betere lokale democratie

De wetenschap en (bestuurs)praktijk kunnen elkaar versterken. Daar probeer ik als universitair docent bij Tilburg University en wetenschappelijk adviseur bij ProDemos aan bij te dragen. Mijn inhoudelijke expertise richt zich vooral op (lokale) democratie en lokale politiek.

Klik op het plaatje rechts voor meer info over mijn laatste boek. Klik hier voor een filmpje daarover.

In uitvoering:

  • Analyse rol lokale politici bij lokale verkiezingen 2018
  • Onderzoek (verbetering) opkomst lokale en provinciale verkiezingen

Selectie eerder werk (klik aan voor meer informatie):