Praktische wetenschap en bestuurskunde

De wetenschap en de (bestuurs)praktijk moeten elkaar zoveel mogelijk versterken. Daar probeer ik aan bij te dragen, als universitair docent Bestuurskunde bij Tilburg University en als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat. Mijn inhoudelijke expertise richt zich vooral op (lokale) democratie en lokale politiek.

In uitvoering (begin 2018):

  • Een analyse van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Een onderzoek naar de opkomst bij lokale en provinciale verkiezingen

Recente projecten (2016/2017):