Naar een betere lokale democratie

De wetenschap en (bestuurs)praktijk kunnen elkaar versterken. Daar probeer ik als universitair docent Bestuurskunde bij Tilburg University en als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat aan bij te dragen. Mijn inhoudelijke expertise richt zich vooral op (lokale) democratie en lokale politiek.

In uitvoering:

  • Een analyse van de de rol van lokale politici bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
  • Een onderzoek naar de opkomst bij lokale en provinciale verkiezingen en hoe die te verbeteren is

Selectie eerder werk (klik aan voor meer informatie):