Naar een betere (lokale) democratie

Het versterken van wetenschap en (bestuurs)praktijk. Vanuit mijn werk als universitair docent bij Tilburg University en wetenschappelijk adviseur bij ProDemos draag ik daar graag aan bij. Mijn inhoudelijke expertise richt zich vooral op (lokale) democratie en lokale politiek.

Selectie publicaties/activiteiten: