Rekenkamer

Ik ben werkzaam als secretaris van de Rekenkamercommissie Peel en Maas. Deze rekenkamercommissie wil op een positief-kritische manier bijdragen aan het bestuur en beleid van de gemeente Peel en Maas. Ze streeft naar een eigenstandige houding en besluitvorming, maar ook naar goede en zakelijke relaties met onder meer de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie.

Hieronder vindt u een aantal documenten waar in mijn boekbijdrage aan ‘De verbindende rekenkamer’ naar wordt verwezen, maar kijk ook eens op onze Twitter pagina of op  website.