Publicaties

Geïnteresseerd in publicaties die nog niet digitaal zijn? Neem contact op.

2018

Van Ostaaijen, J.J.C. & Wagenaar, C. (2018). Wat kan een gemeente met burgerparticipatie?: Aanbevelingen voor een handreiking meervoudige democratie. Tilburg: Tilburg University.

Wagenaar, C & Van Ostaaijen, J.J.C. (2018). Achter de schermen bij de lokale verkiezingen van 2018. Tilburg: Tilburg University.

Van Ostaaijen, J.J.C. (2018) Local politics, populism and Pim Fortuyn in Rotterdam. In: P. Scholten, M. Crul & P. van de Laar (Eds.) Coming to Terms with Superdiversity. The case of Rotterdam. Springer.

Van Ostaaijen, J., de Brouwer, L., Jacobs, D., & van Zuydam, S. (2018). Ik weet niet wat ze doen, joh: Een verkenning van de (Brabantse) niet-stemmer. Tilburg: Tilburg University.

Van Hulst, M. Kruyen, P., Schaap, L. & Van Ostaaijen, J.J.C. (2018) De griffier in gemeenteland. Bestuurswetenschappen.

Van Ostaaijen, J.J.C. (2018) Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie. Het functioneren van de lokale democratie in Nederland. Den Haag: Boom Uitgevers

Van Zuydam, S., Jacobs, D., Van Ostaaijen, J. & De Brouwer, L. (2018). Gaat u ook stemmen: Het effect van communicatie op de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen. Tilburg: Tilburg University.

Jacobs, D., Van Zuydam, S., Van Ostaaijen, J. & De Brouwer, L. (2018). De wet van de grote(re) getallen: Het effect van meer stembureaus op de opkomst bij verkiezingen. Tilburg: Tilburg University.

2017

Van Ostaaijen, J.J.C. (2017) Bijzondere buren. Lokaal bestuur en lokale verkiezingen in Nederland en Vlaanderen. Res Publica, volume 59, 253-279.

Van Ostaaijen, J.J.C. & Thijssen, P. (2017) Wat weten we eigenlijk van elkaar? Lokale politiek en lokale verkiezingen in Nederland en Belgie. Res Publica, volume 59, 246-253.

Van Ostaaijen, J.J.C., Karsten, N. & Tops, P.W. (2017) De aanstellingswijze gewogen. Een overzicht van argumenten voor en tegen verschillende aanstellingswijzen van de burgemeester. Bestuurswetenschappen.

Van Ostaaijen, J.J.C., Epskamp, M. & Van Zuydam, S. (2017) Tegen beter weten in? Hoe een gemeentelijke verkiezingscampagne de opkomst (niet) kan verhogen. Peters, K. (redactie) Werk in uitvoering. De griffier en de democratie. Jaarboek 2017. Den Haag: Eburon.

Jacobs, D. & Van Ostaaijen, J.J.C. (2017) De stembus voorbij: een onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de herindelingsverkiezing in Meierijstad. Tilburg: Tilburg University.

2016

Van Ostaaijen, J.J.C. (2016) Wie waakt over de lokale autonomie? Bestuurskunde.

Van Hulst, M., Kruyen, P., Schaap, L. & Van Ostaaijen, J.J.C. (2016) Griffier in de Gemeente Geschetst: Het ambt anno 2016, Tilburg: Tilburg University.

Van Ostaaijen, J.J.C. (2016) Hard naar het college, zacht naar de samenleving. Op zoek naar een nieuwe verbindende rol van de gemeenteraad. Den Haag: Raadslid.nu

Van Ostaaijen, J.J.C., Karsten, N. & Tops, P.W. (2016) De kracht van kleinschalig bestuur. Een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel in Antwerpen. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

2015

Schaap, L. & van Ostaaijen, J. J. C. (2015) Good multi-level governance, Brainport Eindhoven, Schaap, L., Gianoli, A., van den Dool, L. & Hendriks, F. (eds.) The Quest for Good Urban Governance: Theoretical Reflections and Practical Challenges, VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer.

Van Ostaaijen, J.J.C. (2015) Bevlogen en begrensd: De rol van lokale politici achter de schermen van de gemeenteraadsverkiezingen. Beleid & Maatschappij.

Ostaaijen, J.J.C. van (2015). Maakt stadslucht nog vrij?: Bestuur en burgerinvloed in Nederlandse steden en gemeenten in de eenentwintigste eeuw. In Has Klerx (ed.) Stadslucht. Beloften en paradoxen van de stad, Nijmegen: Valkhof.

Van der Helm, R., Van Ostaaijen, J.J.C., Van de Wijdeven, T.M.F., De Graaf, L.J. (2015). ‘Waar een wil is, is een weg’: De rol van de gemeentelijke overheid bij burgerkracht initiatieven in Waalwijk, Eindhoven/Tilburg: Polyground en Tilburg University.

Tops, P. E. W. M., Karsten, N. & Van Ostaaijen, J. J. C. (2015) De aanstellingswijze gewogen: Een overzicht van argumenten voor en tegen verschillende modellen van aanstelling van de burgemeester, Den Haag: Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Ostaaijen, J.J.C. van (2015). Het lot van de deelgemeenten: De geloofwaardigheid van binnengemeentelijke decentralisatie in Rotterdam en Antwerpen. Van den Brink, G. Soeparman, S. (eds.) Naar een geloofwaardiger bestuur, Uitgeverij Boom.

Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, Marcel, & Euser, Bert (2015). Opkomst en ontwikkeling van lokale politieke partijen in Nederland: Een geloofwaardig alternatief. Van den Brink, G. Soeparman, S. (eds.) Naar een geloofwaardiger bestuur, Uitgeverij Boom.

Opinie

2014

Van Ostaaijen, J.J.C. (2014) Bevlogen en begrensd. Een analyse van de gemeenteraadsverkiezingen 2014, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Tilburg University

Tops, P.W., Karsten, N., Van Ostaaijen, J.J.C. (2014) De aanstellingswijze gewogen: Een overzicht van argumenten voor en tegen verschillende modellen van aanstelling van de burgemeester, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Tilburg University.

Van Ostaaijen, J.J.C. (2014) Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht, Bestuurswetenschappen, nummer 2, pp 68-86.

Van Ostaaijen, J.J.C., Van der Krieken, K, Van Zuydam, S., Boluijt, B. (2014) Wat zegt de Tilburgse kiezer? De resultaten van de exitpoll van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezing 2014, DEMOS – Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap, Tilburg University.

Van Ostaaijen, J.J.C. (2014) Klaar voor de participatiesamenleving? Openbaar Bestuur, januari 2014, pp 28-32.

Van Ostaaijen, J.J.C. (2014) Geef een zetel aan de blanco stem. Van Kampen, A. Geachte redactie, De meest opvallende, grappige en boze brieven uit NRC in 2014, Amsterdam: Nieuw Amsterdam, p. 58-59.

Opinie

2013

Van Ostaaijen, J.J.C. (2013) Afrekenen met de deelgemeenten: Het functioneren van binnengemeentelijke decentralisatie in Rotterdam en Antwerpen en een vergelijking met dorps- en wijkraden, Bestuurswetenschappen, nummer 5-6, pp. 94-115.

Schaap, L., Hendriks, F., Frankowski, A., Van Ostaaijen, J.J.C. (2013) Kleinschaliger besturen binnen de stad. Binnengemeentelijke decentralisatie, nieuwe stijl? Bestuurswetenschappen, nummer 5-6, 115-139.

Hendriks, F., Van Ostaaijen, J.J.C., Van de Krieken, K., Keijzers, M. (2013) Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur 2013. Een metamonitor van de legitimiteit van het democratisch bestuur in Nederland, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ostaaijen, J.J.C. van (2013) De innovatieve rekenkamer. Innovatie is niet moeilijk, maar zelden makkelijk, Castenmiller, P. De verbindende rekenkamer, Alphen aan de Rijn: Kluwer, p. 13-22.

Van Ostaaijen, J.J.C. (2013) Hoestemtpeelenmaas.nl. Waarom kiezers in Peel en Maas stemmen of thuisblijven en wat lokale politici daaraan kunnen doen, een onderzoek namens de Rekenkamercommissie Peel en Maas.

Van Ostaaijen, J.J.C., Geerts, M. (2013) Terugkijken op eerdere Floriades, onderzoek voor de onderzoekscommissie naar aanleiding van het tekort van de Floriade 2012.

 Opinie

2012

Ostaaijen, J.J.C. van (2012). De accumulatie van de Nederlandse en Rotterdamse wijkaanpak: Een studie van Rotterdam en Pendrecht. Ruimte en Maatschappij, 4 (1), 1-31.

Hendriks, F., Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M. (2012) Voor en na Fortuyn. Veranderingen en continuïteiten in het burgeroordeel over het democratisch bestuur in Nederland. In: Hendriks, F, Democratie onder druk. Over de uitdaging van de stemmingendemocratie, Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

Ostaaijen, J.J.C. van, Metze, T. (2012) Stadsregio Arnhem Nijmegen: Besturen in dialoog? Den Haag: NICIS Institute.

Schaap, L., Hendriks, F., Boluijt, B., Frankowski, A., Geurtz, C., Van Ostaaijen, J.J.C. (2012) Besturen binnen Rotterdam. Inspiratiebronnen voor een nieuw bestuurlijk model, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Ostaaijen, J.J.C. van (2012) Ondertussen in de lokale politiek. De ontwikkeling van lokale politieke partijen, de Leefbaar-beweging en Pim Fortuyn. Beleid en Maatschappij, (39) 2, 194-201.

Hendriks, F., Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M. (2012) Voor en na Fortuyn. Veranderingen en continuïteiten in het burgeroordeel over het democratisch bestuur in Nederland. Beleid en Maatschappij, (39) 2, 129-153.

Ostaaijen, J.J.C. van, Gianoli, A., Coulson, A. (2012) The Added Value of Intra-Municipal Decentralisation: Comparing Bologna, Rotterdam, and Birmingham. Schaap, L., Damen, H. (editors) Renewal in European Local Democracies. Puzzles, Dilemmas and Options, Wiesbaden: Springer VS.

Ostaaijen, J.J.C. van en Drosterij, G. (2012), Tussen woorden en daden: de Bredase wijktafels en de vraag naar goed bestuur, Hendriks, F. en Drosterij, G. (eds), De zucht naar goed bestuur in de stad. Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 47-63.

Ostaaijen, J.J.C. van en Schaap, L. (2012), De legitimiteit van regionale samenwerking: het regime Brainport, Hendriks, F. en Drosterij, G. (eds), De zucht naar goed bestuur in de stad. Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 91-109.

Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M. (2012), Debatplatform of klaagmuur? Over het digitale debat rond de Shopping Mall Tilburg, Hendriks, F. en Drosterij, G. (eds), De zucht naar goed bestuur in de stad. Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 127-147.

Opinie

2011

Boogers, M., Van Ostaaijen, J.J.C. (2011) Lokale kiezers, lokale keuzes? Onderzoek naar de achtergronden en de betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, Bestuurswetenschappen, volume 65, issue 6, 35-54.

Ostaaijen, J.J.C. van (2011), Meebewegen met het populisme: de Rotterdamse aanpak. De relatie tussen anti-establishment politiek en de consensusdemocratie, Bestuurswetenschappen, volume 65, issue 5.

Ostaaijen, J.J.C. van, Schaap, L. (2011) Onmachtig of vertrouwensvol handelen. De Eindhovense gemeenteraad en ‘Brainport’, Tilburg: Tilburgse school voor Politiek en Bestuur.

Ostaaijen, J.J.C. van (2011) Voor de rubriek dissertaties: Aversion and Accommodation: Political Change and Urban Regime Analysis in Dutch Local Government: Rotterdam 1998-2008, Bestuurskunde, 20(3), 103.

Boogers, M., Van Ostaaijen, J.J.C. (2011) Local power structures compared: local elites in three Dutch cities, paper to be presented at the EGPA-conference, Bucharest, September 2011.

Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M., Krieken, K van der (2011) Debatplatform of klaagmuur. Analyse van de digitale discussie rondom de Shopping Mall Tilburg en het nieuwe media gebruik van politici, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en bestuur.

Boogers, M., Van Ostaaijen, J.J.C. (2011) Praktische politiek in het waterschap. het politiek-bestuurlijke samenspel in het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de mogelijkheden tot de verbetering ervan, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Hendriks, F., Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M. (2011) Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur. Naar een metamonitor van de legitimiteit van het democratisch bestuur in Nederland, Den Haag: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Krieken, K, van der, Boogers, M., Van Ostaaijen, J.J.C., Boluijt, B. (2011) #exitpoll brabant. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur / DEMOS Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap.

Schaap, L., Boogers, M., Ostaaijen, J.J.C. van (2011) The illustrious life of councillors in the decaying local representative democracy in the Netherlands & Coalitions in fragmented and polarising local political settings, paper for the PSA conference in London (U.K.).

Ostaaijen, J.J.C. van (2011) Besluit: de zegeningen en gevaren van het populisme, Res Publica, Leuven: Uitgeverij Acco, volume 53, pp. 241-244.

De Graaf, L.J., Ostaaijen, J.J.C. van, Hendrikx, P.M.A. (2011) Hoe CLEAR zijn participatienota’s, Bestuurswetenschappen, volume 65, issue 3, pp. 64-72.

Opinie

2010

Ostaaijen, J.J.C. van, Drosterij, G. (2010) Tussen woorden en daden: de Bredase wijktafels en de vraag naar goed bestuur, Tilburg: Tilburgse school voor Politiek en Bestuur.

Ostaaijen, J.J.C. van (2010) Nog steeds vreemde buren? De bestuurscultuur in Vlaanderen en Nederland. Lezing en bijdrage aan de congresbundel voor het congres ‘Naar een andere beleidscultuur in Vlaanderen?’ in Brussel, 24 september 2010.

Schaap, L., Graaf, L.J. de, & Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Democratisering van governance: Oplossingen voor het democratisch tekort in intergemeentelijke samenwerking. Bestuurskunde, 19(4), 58-67.

Boogers, M.J.G.J.A., & Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Lokale kiezers: lokale keuzes? Onderzoek naar de achtergronden en betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Tilburg: Tilburg University

De Graaf, L.J., Van Ostaaijen, J.J.C., Hendrikx, P.H.A. (2010) Participatienota’s doorgelicht. Openbaar Bestuur, 20(9), 26-27.

De Graaf, L.J., Van Ostaaijen, J.J.C., Hendrikx, P.H.A. (2010) Noties voor participatienota’s. Een verkennende analyse naar lokale participatiedocumenten in 31 Nederlandse gemeenten, Publicatiereeks over burgerparticipatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Leren van Vlaanderen: kenmerken van de Vlaamse burgemeester ter inspiratie voor het Nederlandse debat. Justitiële verkenningen: de burgemeester, 36(3), 61-72.

Boogers, M., Slagter, L., Van Ostaaijen, J.J.C. (2010) Tilburg heeft iets te kiezen. Verslag van een exit poll bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in de gemeente Tilburg, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Ostaaijen, J.J.C. van (2010). The democratic legitimacy of regional regimes: the Dutch case of Brainport Eindhoven. paper presented on the EGPA Conference, Toulouse (France).

Schaap, L., Geurtz, J.C.H.C., De Graaf, L.J., Metze, T., Van Ostaaijen, J.J.C. (2010) Inter-municipal co-operation as challenge to local democracy. A theoretical experiment, Paper for the panel ‘Local Governance’ IRSPM Conference 2010, 7-9 April 2010, Berne (Switzerland).

Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Aversion and Accommodation: Political Change and Urban Regime Analysis in Dutch Local Government: Rotterdam 1998-2008. Delft: Eburon.

Klik hier voor meer informatie over de dissertatie

Ostaaijen, J.J.C. van (2010). New concepts for studying regional development. In I. Horlings (Ed.), Vital coalitions, vital regions: Partnerships for sustainable, regional development (pp. 41-63). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Ostaaijen, J.J.C. van, Horlings, I., & Stoep, H. van der (2010). Conditions for vital coalitions in regional development. In I. Horlings (Ed.), Vital coalitions, vital regions: Partnerships for sustainable, regional development (pp. 157-175). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Opinie en bijdragen

  • Politiek zal agenda Wilders uitvoeren (verschenen in De Volkskrant)
  • Lessen van Fortuyn voor Wilders (verschenen in Binnenlands Bestuur)
  • De burger is wel goed maar niet gek – BD 2010
  • Politieke partijen moeten zich lokaal meer profileren (verschenen in Eindhovens Dagblad)

2009

Boogers, M.J.G.J.A., Ostaaijen, J.J.C. van (2009). The Boss van Oss. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper on behalf of the Dutch/Flemish political science meeting, May 2009).

Boogers, M.J.G.J.A., Ostaaijen, J.J.C. van (2009). Who is the Boss in Oss: Power Structures In Local Governance Networks of a Small Dutch City. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (EGPA conference 2009, selected papers of SGIV Local governance and democracy).

Horlings, I., Tops, P.W., & Ostaaijen, J.J.C. van (2009). Chapter 8 Regimes and Vital Coalitions in Rural–Urban Regions in the Netherlands. Research in Rural Sociology and Development, 14, 191-220.

2008

Ostaaijen, J.J.C. van (2008). Evolutie van een revolutie?: Rotterdam 2002-2008. Bestuurskunde, 17(3), 6-13.

Ostaaijen, J.J.C. van (2008). Policy Discretion in Dutch Local Government: A Rotterdam Regime Change and the Impact of an Anti Establishment Party. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper presented at the EGPA conference, September 2008, Rotterdam, the Netherlands).

2007

Wijdeven, T.M.F. van de, & Ostaaijen, J.J.C. van (2007). Vitaliteit meten, vitaliteit maken: over de ontwikkeling van een buurtmeter in Breda. In E.M.H. Cornelissen, P.H.A. Frissen, S. Kensen & T. Brandsen (red.), Betoverend bestuur: legitimiteit, vitaliteit, meervoudigheid (pp. 133-157). The Hague: Lemma.

Ostaaijen, J.J.C. van (2007). Nog steeds vreemde buren?: de rol van de burgemeester in Vlaanderen en Nederland: een verkenning. Tilburg: Tilburg University. (paper presented at the Political Scientists Convention in Antwerp (Belgium), May 2007).

Ostaaijen, J.J.C. van, & Tops, P.W. (2007). De erfenis van vier jaar Leefbaar Rotterdam. Justitiële verkenningen, 33(2), 21-30.

Wijdeven, T.M.F. van de, & Ostaaijen, J.J.C. van (2007). Beelden van Beweging: hoe zien Heuvelbewoners hun wijk anno 2006? Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (research report for the Dutch city of Breda).

Iancu, D.C., & Ostaaijen, J.J.C. van (2007). Centralization is Dead! Long Live Centralization!: The Case of Intra-Municipal Decentralisation in Bucharest (Romania) and Rotterdam (The Netherlands). In J. Franzke, M.J.G.J.A. Boogers, J.M. Ruano & L. Schaap (Eds.), Tensions between local governance and local democracy (pp. 271-291). The Hague: Reed business B.V.

Ostaaijen, J.J.C. van, Gianoli, A., Coulson, A., & Smith, M. (2007). The added value of intra-municipal decentralisation: A comparison of Bologna, Rotterdam, and Birmingham. Tilburg, Rotterdam & Birmingham: EGPA. (paper for the 2007 EGPA conference, Madrid, 2007).

Ostaaijen, J.J.C. van, & Tops, P.W. (2007). Active Citizens and Local Safety: How the Active Citizens-Matrix Can Help Local Government to Support Citizens in Their Efforts to Improve Safety. In P. Delwit, J.-P. Pilet, H. Reynaert & K. Steyvers (Eds.), Towards DIY-politics: Participatory and Direct Democracy at the Local Level in Europe (pp. 321-345). Bruges: Vanden Broele Publishers.

Ostaaijen, J. J. C. van (2007). New Perspectives on Urban Regimes. Tilburg: Tilburg University (paper presented in a workshop led by prof. C. N. Stone on the Urban Affairs Association in Seattle (U.S.), April 28, 2007).

2006

Tops, P.W., & Ostaaijen, J.J.C. van (2006). De knop moet om: kroniek van de Rotterdamse aanpak in het veiligheidsbeleid 2001 – 2006. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (research report for the Dutch city of Rotterdam).

Ostaaijen, J.J.C. van, & Hendriks, F. (2006). Safety Policy Reform in Rotterdam: Changing priorities in big city governance. In L. Heyse, S. Resodihardjo, T. Lantink & B. Lettinga (Eds.), Reform in Europe: Breaking the Barriers in Government (pp. 157-169). Aldershot: Ashgate.

Horlings, I., Tops, P.W., Ostaaijen, J.J.C. van, & Cornelissen, E.M.H. (2006). Vital Coalitions: The Urban Regime Theory as Theoretical Framework for Analysing Public-Private Partnerships and (Self-)Governance in Rural Regions. In Transforum, The Organisation of Innovation and Transition (pp. 3-44). Waddinxveen: Drukkerij A-Twee.

Iancu, D.C., Ostaaijen, J.J.C. van (2006) Centralization is Dead! Long live Centralization! Intra-Municipal Decentralisation in Bucharest (Romania) and Rotterdam (the Netherlands), paper published for the Study Group on Local Governance, EGPA Conference, Milan, Italy.

2005

Ostaaijen, J.J.C. van, & Tops, P.W. (2005). Actief Burgerschap en Veiligheid in Rotterdam: onderzoek naar de rol van burgers in het Rotterdamse veiligheidsbeleid. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration (research report for the Dutch city of Rotterdam, April 2005).

Ostaaijen, J.J.C. van (2005). Regime Reform in Rotterdam: Using Urban Regime Analysis for Studying Change in Local Government. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper published for the Study Group on Local Governance, EGPA Conference, Bern, Switzerland, September 2005).

Ostaaijen, J.J.C. van, & Tops, P.W. (2005). Urban Regimes in a Network Society: Using Urban Regime Theory for Studying Identity Politics in City Government. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper for the Ninth International Research Symposium on Public Management (IRSPM IX), 6-8 April 2005. Bocconi University, Milan, Italy).

Horlings, I., Tops, P.W., Ostaaijen, J.J.C. van, & Cornelissen, E.M.H. (2005). Rural governance, urban regime theory and vital coalitions. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (position paper on behalf of the research program Transforum Agro & Groen, innovatiestrategie regionale ontwikkeling, May 2005. Summary presented at the congress of European rural sociologists, Hungary, August 2005).

2004

Tops, P.W., & Ostaaijen, J.J.C. van (2004). Regimes in a New Century: The case of Rotterdam – A Research Agenda. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper presented at the 36th World Congress of the International Institute of Sociology, Peking, 7-11 July 2004).

Cornelissen, E.M.H., Ostaaijen, J.J.C. van (2004) Urban Regimes in a New Century: The Symbolic Meaning of Rotterdam Politics, paper presented at the Euroloc Summerschool Enschede, The Netherlands, July 2004 and the 2004 EGPA Conference, Ljubljana, Slovenia .

2003

Ostaaijen, J.J.C. van (2003) Wijkoverleg aan de Schelde. Kroniek van de Antwerpse Wijkaanpak, doctoraalscriptie opleiding Bestuurskunde, Universiteit van Tilburg.

2002

Opinie

  • Belgisch extremisme als exportartikel, moet Nederland vrezen voor Abou Jahjah? (verschenen in Brabants Dagblad)