Populisme en tegenmacht

Er is veel onderzoek naar wat populisme is, maar ik ben vooral geïnteresseerd in de gevolgen ervan voor politiek en bestuur. Ook analyseer ik de voor- en nadelen van populisme en anti-establishment politiek. Lees meer.

In mijn proefschrift beschreef ik de gedeeltelijke aanpassing van gevestigde politieke partijen aan Leefbaar Rotterdam, maar ook de aanpassing van Leefbaar Rotterdam aan het systeem en cultuur van consensus en accommodatie. Lees meer.

Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in het concept ‘tegenmacht’ en ‘tegendemocratie’. In het boek ‘Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie’ (2018) ga ik in het hoofdstuk ‘tegenmacht’ in waarom het zo belangrijk is dat machthebbers zichzelf ook op lokaal niveau aan banden leggen.