Populisme en anti-establishment politiek

Er is veel onderzoek naar wat populisme is, maar ik ben vooral geïnteresseerd in de gevolgen ervan voor politiek en bestuur. Ook analyseer ik de voor- en nadelen van populisme en anti-establishment politiek. Lees meer.

In mijn proefschrift beschreef ik de gedeeltelijke aanpassing van gevestigde politieke partijen aan Leefbaar Rotterdam, maar ook de aanpassing van Leefbaar Rotterdam aan het systeem en cultuur van consensus en accommodatie. Lees meer. Hieronder volgen enkele andere publicaties.

Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur (onderzoek, 2013)
Hoe denkt de Nederlander over het Nederlands democratisch bestuur? Het vertrouwen in de democratie blijkt  vrij hoog, het vertrouwen in politieke partijen erg laag.

Pim Fortuyn, lokale partijen en de Leefbaren (artikel, 2012)
Wat is er sinds Fortuyn op lokaal niveau gebeurd? Hoe staat het met Leefbaar Rotterdam, de  ‘Leefbaar’-partijen en lokale partijen in het algemeen?

Burgeroordelen voor en na Fortuyn (artikel, 2012)
In dit artikel worden verschillende grote survey bestanden geanalyseerd met de vraag: zijn er eigenlijk wel grote verschillen voor en na het jaar 2002?

Meebewegen met het populisme: de Rotterdamse aanpak (artikel, 2011)
In 2002 werd Leefbaar Rotterdam de grootste partij in de raad en het college van Rotterdam. Dit artikel gaat in op wat Leefbaar Rotterdam heeft gerealiseerd en hoe er op deze partij werd gereageerd.

Opinie en achtergrond