Nederland en Vlaanderen

Het spiegelen van Nederlands bestuur aan het buitenland (en vice versa) levert altijd veel inzichten op. Ik vergelijk Nederland vooral graag met Vlaanderen, omdat daar dezelfde taal gesproken wordt en er (deels) sprake is van een gezamenlijke geschiedenis. Mijn activiteiten daaromtrent bestaan onder meer uit presentaties over Nederlands en Vlaams (lokaal) bestuur, het analyseren van de lokale verkiezingen in Vlaanderen (met studenten Bestuurskunde) en enkele hieronder te vinden publicaties:

Bijzondere buren Lokaal bestuur en lokale verkiezingen in Nederland en Vlaanderen
In dit overzichtsartikel worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen het lokaal bestuur en de lokale verkiezingen in Nederland en Vlaanderen geschetst.

De kracht van kleinschalig bestuur in Antwerpen
Een analyse van het Antwerps districtenstelsel

Dubbelmandaat is in Vlaanderen heel gewoon
Het lokaal belang kan veel beter doorklinken in Den Haag als we een voorbeeld nemen aan de Vlamingen. Daar is het heel normaal om als gemeentebestuurder ook in het parlement te zitten.

Gemeenteraadsverkiezingen plaveien de weg naar Brussel
De gemeenteraadsverkiezingen in België zijn vooral lokaal. Tegelijkertijd houden de bestuurders de blik nadrukkelijk gericht op Brussel. Politieke dubbelfuncties zijn geen uitzondering.

Nog steeds vreemde buren? De bestuurscultuur in Vlaanderen en Nederland
Nederland als gereguleerd planningsland en België en Vlaanderen als pragmatischer, politieker en flexibeler. Het blijven hardnekkige beelden. Toch verdient het beeld ook enige nuances.

Leren van Vlaanderen: kenmerken van de Vlaamse burgemeester ter inspiratie voor het Nederlandse debat
Als je met Nederlandse bril naar de Vlaamse burgemeester kijkt, vallen onder andere de politieke rol van de burgemeester en het combineren van meerdere politieke mandaten op.