Lokale democratie en lokaal bestuur

Het lokaal niveau is het niveau waar politici het meest direct resultaat zien van hun werk en waar inwoners voor hen het meest zichtbaar zijn. Veel van mijn werk en onderzoek heeft daarop betrekking. Zo ben ik docent van het vak Lokaal en Regionaal Bestuur, gastdocent bij andere vakken en opleidingen en geef ik presentaties en lezingen voor gemeenten en gemeenteraden. Een selectie van mijn publicaties is hieronder te vinden (het hele overzicht is te vinden in de publicatielijst).

Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie (2018)
Een boek over de stand van zaken over de lokale democratie in Nederland, bezien vanuit zes invalshoeken.

Verbetering op komst (2016, met Martijn Epskamp en Marc Dols)
Een onderzoek naar de invloed van gemeentelijke communicatie rond lokale verkiezingen op de hoogte van de opkomst en hoe gemeenten die opkomst kunnen verbeteren.

Hard naar het college, zacht naar de samenleving (2016)
Een onderzoeksessay over hoe de gemeenteraad weer een verbindende rol tussen samenleving en college in kan nemen.

De aanstellingswijze gewogen (met Pieter Tops en Niels Karsten, 2015)
Een onderzoek naar de voor- en nadelen van de manieren om een burgemeester aan te stellen, van de door de Kroon benoemde burgemeester tot de door raad, wethouders of inwoners gekozen gekozen burgemeester.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in vijf beelden (2014)
Een onderzoek hoe de (voorbereiding op de) Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen eruit ziet en wat er achter de schermen van de lokale politiek gebeurt.

Hoe word je wethouder? (2014)
Een onderzoek hoe het proces van de wethoudersvoordracht verloopt en hoe zich dat verhoudt tot een aantal democratische waarden als volksinvloed en transparantie.

Afrekenen met de deelgemeenten (2013)
Van de kabinetten Rutte mogen de deelgemeenten zoals ze in Amsterdam en Rotterdam functioneerden niet meer bestaan. Een nogal rigide en niet echt doordachte maatregel, zo blijkt uit dit onderzoek.

Lokale partijen en de Leefbaren (2012)
Wat is er sinds Fortuyn op lokaal niveau gebeurd? Hoe staat het met de ‘Leefbaar’-partijen en hoe verliep de ontwikkeling van lokale partijen in het algemeen?

Lokale kiezers, lokale keuzes (met Marcel Boogers, 2011)
Een onderzoek naar de achtergronden en de betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.