Publications

Interested in publications that are not digitally available? Contact me.

2012

Ostaaijen, J.J.C. van, Metze, T. (2012) Stadsregio Arnhem Nijmegen: Besturen in dialoog? Den Haag: NICIS Institute.

Schaap, L., Hendriks, F., Boluijt, B., Frankowski, A., Geurtz, C., Van Ostaaijen, J.J.C. (2012) Besturen binnen Rotterdam. Inspiratiebronnen voor een nieuw bestuurlijk model, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Ostaaijen, J.J.C. van (2012) Ondertussen in de lokale politiek. De ontwikkeling van lokale politieke partijen, de Leefbaar-beweging en Pim Fortuyn. Beleid en Maatschappij, (39) 2, 194-201.

Hendriks, F., Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M. (2012) Voor en na Fortuyn. Veranderingen en continuïteiten in het burgeroordeel over het democratisch bestuur in Nederland. Beleid en Maatschappij, (39) 2, 129-153.

Ostaaijen, J.J.C. van, Gianoli, A., Coulson, A. (2012) The Added Value of Intra-Municipal Decentralisation: Comparing Bologna, Rotterdam, and Birmingham. Schaap, L., Damen, H. (editors) Renewal in European Local Democracies. Puzzles, Dilemmas and Options, Wiesbaden: Springer VS.

Ostaaijen, J.J.C. van en Drosterij, G. (2012), Tussen woorden en daden: de Bredase wijktafels en de vraag naar goed bestuur, Hendriks, F. en Drosterij, G. (eds), De zucht naar goed bestuur in de stad. Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 47-63.

Ostaaijen, J.J.C. van en Schaap, L. (2012), De legitimiteit van regionale samenwerking: het regime Brainport, Hendriks, F. en Drosterij, G. (eds), De zucht naar goed bestuur in de stad. Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 91-109.

Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M. (2012), Debatplatform of klaagmuur? Over het digitale debat rond de Shopping Mall Tilburg, Hendriks, F. en Drosterij, G. (eds), De zucht naar goed bestuur in de stad. Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 127-147.

Opinie

2011

Boogers, M., Van Ostaaijen, J.J.C. (2011) Lokale kiezers, lokale keuzes? Onderzoek naar de achtergronden en de betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, Bestuurswetenschappen, volume 65, issue 6, 35-54.

Ostaaijen, J.J.C. van (2011), Meebewegen met het populisme: de Rotterdamse aanpak. De relatie tussen anti-establishment politiek en de consensusdemocratie, Bestuurswetenschappen, volume 65, issue 5.

Ostaaijen, J.J.C. van, Schaap, L. (2011) Onmachtig of vertrouwensvol handelen. De Eindhovense gemeenteraad en ‘Brainport’, Tilburg: Tilburgse school voor Politiek en Bestuur.

Ostaaijen, J.J.C. van (2011) Dissertaties. Aversion and Accommodation: Political Change and Urban Regime Analysis in Dutch Local Government: Rotterdam 1998-2008, Bestuurskunde, 20(3), 103.

Boogers, M., Van Ostaaijen, J.J.C. (2011) Local power structures compared: local elites in three Dutch cities, paper to be presented at the EGPA-conference, Bucharest, September 2011.

Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M., Krieken, K van der (2011) Debatplatform of klaagmuur. Analyse van de digitale discussie rondom de Shopping Mall Tilburg en het nieuwe media gebruik van politici, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en bestuur.

Boogers, M., Van Ostaaijen, J.J.C. (2011) Praktische politiek in het waterschap. het politiek-bestuurlijke samenspel in het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de mogelijkheden tot de verbetering ervan, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Hendriks, F., Ostaaijen, J.J.C. van, Boogers, M. (2011) Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur. Naar een metamonitor van de legitimiteit van het democratisch bestuur in Nederland, Den Haag: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Krieken, K, van der, Boogers, M., Van Ostaaijen, J.J.C., Boluijt, B. (2011) #exitpoll brabant. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur / DEMOS Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap.

Schaap, L., Boogers, M., Ostaaijen, J.J.C. van (2011) The illustrious life of councillors in the decaying local representative democracy in the Netherlands & Coalitions in fragmented and polarising local political settings, paper for the PSA conference in London (U.K.).

Ostaaijen, J.J.C. van (2011) Besluit: de zegeningen en gevaren van het populisme, Res Publica, Leuven: Uitgeverij Acco, volume 53, pp. 241-244.

De Graaf, L.J., Ostaaijen, J.J.C. van, Hendrikx, P.M.A. (2011) Hoe CLEAR zijn participatienota’s, Bestuurswetenschappen, volume 65, issue 3, pp. 64-72.

Opinie

2010

Ostaaijen, J.J.C. van, Drosterij, G. (2010) Tussen woorden en daden: de Bredase wijktafels en de vraag naar goed bestuur, Tilburg: Tilburgse school voor Politiek en Bestuur.

Ostaaijen, J.J.C. van (2010) Nog steeds vreemde buren? De bestuurscultuur in Vlaanderen en Nederland. Lezing en bijdrage aan de congresbundel voor het congres ‘Naar een andere beleidscultuur in Vlaanderen?’ in Brussel, 24 september 2010.

Schaap, L., Graaf, L.J. de, & Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Democratisering van governance: Oplossingen voor het democratisch tekort in intergemeentelijke samenwerking. Bestuurskunde, 19(4), 58-67.

Boogers, M.J.G.J.A., & Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Lokale kiezers: lokale keuzes? Onderzoek naar de achtergronden en betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Tilburg: Tilburg University.

De Graaf, L.J., Van Ostaaijen, J.J.C., Hendrikx, P.H.A. (2010) Participatienota’s doorgelicht. Openbaar Bestuur, 20(9), 26-27.

De Graaf, L.J., Van Ostaaijen, J.J.C., Hendrikx, P.H.A. (2010) Noties voor participatienota’s. Een verkennende analyse naar lokale participatiedocumenten in 31 Nederlandse gemeenten, Publicatiereeks over burgerparticipatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Leren van Vlaanderen: kenmerken van de Vlaamse burgemeester ter inspiratie voor het Nederlandse debat. Justitiële verkenningen: de burgemeester, 36(3), 61-72.

Graaf, L.J. de, Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Noties voor participatienota’s: een verkennende analyse naar lokale participatiedocumenten in 31 Nederlandse gemeenten. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Boogers, M., Slagter, L., Van Ostaaijen, J.J.C. (2010) Tilburg heeft iets te kiezen. Verslag van een exit poll bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in de gemeente Tilburg, Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Ostaaijen, J.J.C. van (2010). The democratic legitimacy of regional regimes: the Dutch case of Brainport Eindhoven. paper presented on the EGPA Conference, Toulouse (France).

Schaap, L., Geurtz, J.C.H.C., De Graaf, L.J., Metze, T., Van Ostaaijen, J.J.C. (2010) Inter-municipal co-operation as challenge to local democracy. A theoretical experiment, Paper for the panel ‘Local Governance’ IRSPM Conference 2010, 7-9 April 2010, Berne (Switzerland).

Ostaaijen, J.J.C. van (2010). Aversion and Accommodation: Political Change and Urban Regime Analysis in Dutch Local Government: Rotterdam 1998-2008. Delft: Eburon.

Click here for more information on this dissertation

Ostaaijen, J.J.C. van (2010). New concepts for studying regional development. In I. Horlings (Ed.), Vital coalitions, vital regions: Partnerships for sustainable, regional development (pp. 41-63). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Ostaaijen, J.J.C. van, Horlings, I., & Stoep, H. van der (2010). Conditions for vital coalitions in regional development. In I. Horlings (Ed.), Vital coalitions, vital regions: Partnerships for sustainable, regional development (pp. 157-175). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Opinie en bijdragen

  • Politiek zal agenda Wilders uitvoeren (verschenen in De Volkskrant)
  • Lessen van Fortuyn voor Wilders (verschenen in Binnenlands Bestuur)
  • Burger is wel goed, maar niet gek (verschenen in Brabants Dagblad, BN/De Stem)
  • Politieke partijen moeten zich lokaal meer profileren (verschenen in Eindhovens Dagblad)

2009

Boogers, M.J.G.J.A., Ostaaijen, J.J.C. van (2009). The Boss van Oss. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper on behalf of the Dutch/Flemish political science meeting, May 2009).

Boogers, M.J.G.J.A., Ostaaijen, J.J.C. van (2009). Who is the Boss in Oss: Power Structures In Local Governance Networks of a Small Dutch City. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (EGPA conference 2009, selected papers of SGIV Local governance and democracy).

Horlings, I., Tops, P.W., & Ostaaijen, J.J.C. van (2009). Chapter 8 Regimes and Vital Coalitions in Rural–Urban Regions in the Netherlands. Research in Rural Sociology and Development, 14, 191-220.

2008

Ostaaijen, J.J.C. van (2008). Evolutie van een revolutie?: Rotterdam 2002-2008. Bestuurskunde, 17(3), 6-13.

Ostaaijen, J.J.C. van (2008). Policy Discretion in Dutch Local Government: A Rotterdam Regime Change and the Impact of an Anti Establishment Party. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper presented at the EGPA conference, September 2008, Rotterdam, the Netherlands).

2007

Wijdeven, T.M.F. van de, & Ostaaijen, J.J.C. van (2007). Vitaliteit meten, vitaliteit maken: over de ontwikkeling van een buurtmeter in Breda. In E.M.H. Cornelissen, P.H.A. Frissen, S. Kensen & T. Brandsen (red.), Betoverend bestuur: legitimiteit, vitaliteit, meervoudigheid (pp. 133-157). The Hague: Lemma.

Ostaaijen, J.J.C. van (2007). Nog steeds vreemde buren?: de rol van de burgemeester in Vlaanderen en Nederland: een verkenning. Tilburg: Tilburg University. (paper presented at the Political Scientists Convention in Antwerp (Belgium), May 2007).

Ostaaijen, J.J.C. van, & Tops, P.W. (2007). De erfenis van vier jaar Leefbaar Rotterdam. Justitiële verkenningen, 33(2), 21-30.

Wijdeven, T.M.F. van de, & Ostaaijen, J.J.C. van (2007). Beelden van Beweging: hoe zien Heuvelbewoners hun wijk anno 2006? Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (research report for the Dutch city of Breda).

Iancu, D.C., & Ostaaijen, J.J.C. van (2007). Centralization is Dead! Long Live Centralization!: The Case of Intra-Municipal Decentralisation in Bucharest (Romania) and Rotterdam (The Netherlands). In J. Franzke, M.J.G.J.A. Boogers, J.M. Ruano & L. Schaap (Eds.), Tensions between local governance and local democracy (pp. 271-291). The Hague: Reed business B.V.

Ostaaijen, J.J.C. van, Gianoli, A., Coulson, A., & Smith, M. (2007). The added value of intra-municipal decentralisation: A comparison of Bologna, Rotterdam, and Birmingham. Tilburg, Rotterdam & Birmingham: EGPA. (paper for the 2007 EGPA conference, Madrid, 2007).

Ostaaijen, J.J.C. van, & Tops, P.W. (2007). Active Citizens and Local Safety: How the Active Citizens-Matrix Can Help Local Government to Support Citizens in Their Efforts to Improve Safety. In P. Delwit, J.-P. Pilet, H. Reynaert & K. Steyvers (Eds.), Towards DIY-politics: Participatory and Direct Democracy at the Local Level in Europe (pp. 321-345). Bruges: Vanden Broele Publishers.

Ostaaijen, J. J. C. van (2007). New Perspectives on Urban Regimes. Tilburg: Tilburg University (paper presented in a workshop led by prof. C. N. Stone on the Urban Affairs Association in Seattle (U.S.), April 28, 2007).

2006

Tops, P.W., & Ostaaijen, J.J.C. van (2006). De knop moet om: kroniek van de Rotterdamse aanpak in het veiligheidsbeleid 2001 – 2006. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (research report for the Dutch city of Rotterdam).

Ostaaijen, J.J.C. van, & Hendriks, F. (2006). Safety Policy Reform in Rotterdam: Changing priorities in big city governance. In L. Heyse, S. Resodihardjo, T. Lantink & B. Lettinga (Eds.), Reform in Europe: Breaking the Barriers in Government (pp. 157-169). Aldershot: Ashgate.

Horlings, I., Tops, P.W., Ostaaijen, J.J.C. van, & Cornelissen, E.M.H. (2006). Vital Coalitions: The Urban Regime Theory as Theoretical Framework for Analysing Public-Private Partnerships and (Self-)Governance in Rural Regions. In Transforum, The Organisation of Innovation and Transition (pp. 3-44). Waddinxveen: Drukkerij A-Twee.

Iancu, D.C., Ostaaijen, J.J.C. van (2006) Centralization is Dead! Long live Centralization! Intra-Municipal Decentralisation in Bucharest (Romania) and Rotterdam (the Netherlands), paper published for the Study Group on Local Governance, EGPA Conference, Milan, Italy.

2005

Ostaaijen, J.J.C. van, & Tops, P.W. (2005). Actief Burgerschap en Veiligheid in Rotterdam: onderzoek naar de rol van burgers in het Rotterdamse veiligheidsbeleid. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration (research report for the Dutch city of Rotterdam, April 2005).

Ostaaijen, J.J.C. van (2005). Regime Reform in Rotterdam: Using Urban Regime Analysis for Studying Change in Local Government. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper published for the Study Group on Local Governance, EGPA Conference, Bern, Switzerland, September 2005).

Ostaaijen, J.J.C. van, & Tops, P.W. (2005). Urban Regimes in a Network Society: Using Urban Regime Theory for Studying Identity Politics in City Government. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper for the Ninth International Research Symposium on Public Management (IRSPM IX), 6-8 April 2005. Bocconi University, Milan, Italy).

Horlings, I., Tops, P.W., Ostaaijen, J.J.C. van, & Cornelissen, E.M.H. (2005). Rural governance, urban regime theory and vital coalitions. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (position paper on behalf of the research program Transforum Agro & Groen, innovatiestrategie regionale ontwikkeling, May 2005. Summary presented at the congress of European rural sociologists, Hungary, August 2005).

2004

Tops, P.W., & Ostaaijen, J.J.C. van (2004). Regimes in a New Century: The case of Rotterdam – A Research Agenda. Tilburg: Tilburg School of Politics and Public Administration. (paper presented at the 36th World Congress of the International Institute of Sociology, Peking, 7-11 July 2004).

Cornelissen, E.M.H., Ostaaijen, J.J.C. van (2004) Urban Regimes in a New Century: The Symbolic Meaning of Rotterdam Politics, paper presented at the Euroloc Summerschool Enschede, The Netherlands, July 2004 and the 2004 EGPA Conference, Ljubljana, Slovenia .

2003

Ostaaijen, J.J.C. van (2003) Wijkoverleg aan de Schelde. Kroniek van de Antwerpse Wijkaanpak, doctoraalscriptie opleiding Bestuurskunde, Universiteit van Tilburg.

2002

Opinie

  • Belgisch extremisme als exportartikel, moet Nederland vrezen voor Abou Jahjah? (verschenen in Brabants Dagblad)