Curriculum Vitae

Werk
Sinds 2003 werk ik als onderzoeker aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB), verbonden aan Tilburg University. Mijn onderzoek heeft met name betrekking op lokaal bestuur en lokale politiek en populisme en anti-establishment politiek. Hieronder verschillende onderzoeksprojecten die ik alleen of met collega’s heb binnengehaald en/of uitgevoerd:

 • Evaluatie van de gemeentelijke verkiezingscampagne in Meierijstad (2016)
 • Onderzoek naar gemeentelijke opkomstbevordering bij lokale verkiezingen (i.o.v. dertig 100.000+ gemeenten, 2015-2016)
 • Onderzoek naar de toekomst van de binnengemeentelijke decentralisatie van de stad Antwerpen (gemeentelijke opdracht, 2015)
 • Onderzoek naar het stemgedrag van de Tilburgse kiezer bij de gemeenteraadsverkiezing (gemeentelijke opdracht, 2014)
 • Onderzoek naar burgerkracht en de rol van de gemeente bij maatschappelijke initiatieven in Waalwijk (gemeentelijke opdracht, 2014)
 • Onderzoek naar de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland (i.o.v. het Ministerie van BZK, 2014)
 • Meerdere onderzoeken naar het burgemeestersambt (i.o.v. het ministerie van BZK en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, 2013-2014)
 • Democratische legitimatie van overheidshandelen in de ogen van burgers (i.o.v. het Ministerie van BZK, 2013; ook uitgevoerd in 2011)
 • Een nieuw bestuurssysteem voor Rotterdam (gemeentelijke opdracht, 2012)
 • Regionale samenwerking in de Stadsregio Arnhem Nijmegen (2012)
 • De rol van burgerparticipatie en wijktafels in Breda (2011)
 • ICT en sociale media gebruik bij politici en burgers in Tilburg (2011)
 • Democratische legitimatie van Brainport Eindhoven (2011)
 • Exitpoll provincie Noord-Brabant (2011)
 • Onderzoek naar het stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen (i.o.v. het Ministerie van BZK, 2010)
 • Exit poll gemeenteraadsverkiezing in Tilburg (2010)
 • De kwaliteit van lokale burgerparticipatiebeleidsnota’s (i.o.v. het ministerie van BZK (2010)

Bekijk hier mijn hele publicatielijst.

Daarnaast doceer ik onder meer het vak Lokaal en Regionaal Bestuur, geef ik onderwijs over populisme, begeleid ik studenten met hun scripties en ben mede-oprichter van een landelijk opleidingstraject voor wethouders. Naast onderwijs voor eigen studenten geef ik gastcolleges, onder meer aan ambtenaren en buitenlandse studenten.

Ook ben ik actief in het (lokaal) bestuur. Zo ben ik actief (geweest) als plaatsvervangend griffier en secretaris van de Rekenkamercommissie Peel en Maas en als voorzitter van de Rekenkamercommissie Zundert. Voorheen heb ik gewerkt in de gemeente Antwerpen, de gemeente Rotterdam en voor het Kenniscentrum Grote Steden, nu: NICIS Institute.

Opleiding
In 2003 en ik afgestudeerd als bestuurskundige op een onderzoek naar binnengemeentelijke decentralisatie en wijkoverleg in Antwerpen. In 2010 ben ik gepromoveerd op de wijze waarop veranderingen plaatsvinden in het Nederlands lokaal bestuur en over hoe een anti-establishment partij erin is geslaagd om veranderingen door te voeren in een systeem dat gebaseerd is op samenwerking en consensus. Lees meer over mijn proefschrift.