Curriculum Vitae

Werk
Julien van Ostaaijen werkt als universitair docent aan Tilburg University en als managing director van het Tilburg Center for Regional Law and Governance. Zijn onderzoek heeft met name betrekking op lokaal bestuur en lokale politiek. Daarnaast is hij geïnteresseerd in populisme en tegenmacht en internationale vergelijking, vooral met Vlaanderen. Hij doceert onder meer het vak Lokaal en Regionaal Bestuur en is mede-oprichter van een landelijk opleidingstraject voor wethouders. Naast het werk aan Tilburg University is hij voorzitter van de Rekenkamercommissie Zundert. Voorheen heeft hij onder meer gewerkt als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat, plaatsvervangend griffier bij de gemeente Peel en Maas en kennismedewerker bij het Kenniscentrum Grote Steden (nu: Platform31).

Opleiding
In 2003 is Van Ostaaijen afgestudeerd als bestuurskundige op een onderzoek naar binnengemeentelijke decentralisatie en wijkoverleg in Antwerpen. In 2010 is hij gepromoveerd op de wijze waarop veranderingen plaatsvinden in het Nederlands lokaal bestuur en over hoe een anti-establishment partij erin is geslaagd om veranderingen door te voeren in een systeem dat gebaseerd is op samenwerking en consensus. Lees meer over dat proefschrift.

Hieronder verschillende onderzoeksprojecten die Van Ostaaijen heeft uitgevoerd, alleen of samen met collega-onderzoekers:

 • Het functioneren van lokale partijen in Nederland (2019)
 • Onderzoek hoe de opkomst bij lokale en provinciale verkiezingen verhoogd kan worden (2018)
 • Onderzoek naar de voorbereiding van lokale politici op de lokale verkiezingen (2018)
 • Evaluatie van de gemeentelijke verkiezingscampagne in Meierijstad (2017)
 • Onderzoek naar gemeentelijke opkomstbevordering bij lokale verkiezingen (i.o.v. dertig 100.000+ gemeenten, 2015-2016)
 • Onderzoek naar de toekomst van de binnengemeentelijke decentralisatie van de stad Antwerpen (gemeentelijke opdracht, 2015)
 • Onderzoek naar het stemgedrag van de Tilburgse kiezer bij de gemeenteraadsverkiezing (gemeentelijke opdracht, 2014)
 • Onderzoek naar burgerkracht en de rol van de gemeente bij maatschappelijke initiatieven in Waalwijk (gemeentelijke opdracht, 2014)
 • Onderzoek naar de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland (i.o.v. het Ministerie van BZK, 2014)
 • Meerdere onderzoeken naar het burgemeestersambt (i.o.v. het ministerie van BZK en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, 2013-2014)
 • Democratische legitimatie van overheidshandelen in de ogen van burgers (i.o.v. het Ministerie van BZK, 2013; ook uitgevoerd in 2011)
 • Een nieuw bestuurssysteem voor Rotterdam (gemeentelijke opdracht, 2012)
 • Regionale samenwerking in de Stadsregio Arnhem Nijmegen (2012)
 • De rol van burgerparticipatie en wijktafels in Breda (2011)
 • ICT en sociale media gebruik bij politici en burgers in Tilburg (2011)
 • Democratische legitimatie van Brainport Eindhoven (2011)
 • Exitpoll provincie Noord-Brabant (2011)
 • Onderzoek naar het stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen (i.o.v. het Ministerie van BZK, 2010)
 • Exit poll gemeenteraadsverkiezing in Tilburg (2010)
 • De kwaliteit van lokale burgerparticipatiebeleidsnota’s (i.o.v. het ministerie van BZK (2010)

Bekijk hier de hele publicatielijst.